• تلفن123-456-789
  • ایمیلinfo@gmail.com
  • آدرستهران ، همیار وردپرس
  • ساعتهای آزاد10 صبح تا 8 شب
  • تلفن123-456-789
  • ایمیلinfo@gmail.com
  • آدرستهران ، همیار وردپرس
  • ساعتهای آزاد10 صبح تا 8 شب

خدمات

خدمات

برخی از خدمات و فعالیت های این شرکت

✔️ واردات داروهای فوریتی بر اساس درخواست و ضوابط سازمان غذا و دارو:
در سال های اخیر ما توانسته ایم با واردات داروهای با کیفیت که منطبق با استاندارد های جهانی است به ویژه داروهای کمیاب در بازار کشور خدمات شایان توجه ای در جهت رفع نیاز بیماران کشورعزیزمان ایفا کنیم. داروهای کمیاب وارداتی شرکت عبارت است از:
Cyclophosphamide
50mg
Omalizumab
150mg
Insulin Glargine100
IU/1ml
Insulin Detemir 100
IU/1ml
Insulin Aspart 100
IU/1ml
Flupenthixol
3 MG
Everolimus
0.25/0/75 mg
Laronidase
0.58 mg/1ml
Mycophenolate Mofetil
500mg
Nimodipine
0.2 mg/1ml
Digoxin
40mg/1ml
Cefazolin
1g
قبل
بعد
✔️ شرکت در مناقصات سازمان غذا و داروجهت واردات واکسن ها و فرآورده های بیولوژیکی
✔️ تولید دارو های OTC و نسخه ای
✔️ واردات ، بازاریابی و فروش محصولات دارویی به عنوان تامین کننده ها و تولید کنندگان معتبر خارج از کشور